O nas

Przedmiotem naszych zainteresowań badawczych są: literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku, niemiecka literatura regionalna XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Prowincji Poznańskiej), kulturowa teoria literatury, socjologia literatury, kulturowe koncepcje przestrzeni, narracje autobiograficzne, konstrukcje męskości w literaturze niemieckojęzycznej i polskiej, obrazy wojny i przemocy w literaturze (szczególnie kulturowa historia pierwszej wojny światowej), miłość i pożądanie w tekstach kultury, problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec w literaturze, literatura w obiegu alternatywnym, konwencje artystyczne na rynku literackim oraz wpływ mediów na niemieckojęzyczną literaturę współczesną.

Kontakt

mgr Hanna Kucharek
wtorek–piątek 8.00–14.00, pokój 105
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: hakuch@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki • Zakład Kulturoznawstwa
ul. Grabowa 2 • 86-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50